ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

W związku z realizacją projektu nr 00054-6935-UM0110329/17 w ramach strategii rozwoju lokalnego, poddziałanie
” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, pn.” Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez adaptację budynku gospodarczego na zaplecze gastronomiczne dla turystów przebywających na Pogórzu Kaczawskim„,
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych ( szczegóły w załącznikach)

Załączniki:

Przedmiar robót Stara Kraśnica

STWiOR- Stara Kras?nica 9

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy (1)

Załącznik Nr 2 do Zapytania – Wykaz robót (2)

Zała?cznik Nr 3 do Zapytania – Projekt umowy

Zapytanie ofertowe NR 1-2017 rok

Projekt przyłącze

Projekt budowlany 1

Brak komentarzy

Napisz Komentarz