Regulamin

Regulamin ten ma zapewnić naszym Gościom przyjemny i bezpieczny pobyt.

Gość dokonując rezerwacji jednocześnie akceptuje warunki tego regulaminu.

  1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dzień przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 następnego dnia.
  2. Istnieje możliwość zakwaterowania się przed godziną 15.00 po wcześniejszym ustaleniu tego z Wynajmującym.
  3. Gościniec przyjmuje Gości do godziny 22.00 w dzień przyjazdu.
  4. Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zadatku w kwocie 30% ceny wynajmu. Odpowiednią kwotę zadatku należy wpłacić w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu rezerwacji. Brak wpłaty spowoduje automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji. Rezerwacja traci ważność w przypadku nieobecności Gości w umówiony dzień przyjazdu od godziny 22:30.
  5. Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
  6. Liczba osób przebywająca w apartamencie/pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej podczas rezerwacji. Jeśli liczba osób jest większa niż podana przy rezerwacji, Wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty. Zmiany liczby osób można dokonać poprzez uprzedni kontakt z Wynajmującym.
  7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00.
  8. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Miejsce dla osób palących znajduje się na zewnątrz budynku. W przypadku złamania zakazu palenia w budynku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu i wypowiedzenia miejsca noclegowego bez zwrotu wpłaconej opłaty za pobyt.
  9. Gość zobowiązany jest do korzystania z powierzonego mu mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek oraz pozostawić je w należytym stanie z chwilą wyjazdu.
  10. O wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych oraz o usterkach powstałych w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Za usterki powstałe z winy Gościa oraz osób i zwierząt znajdujących się pod Jego opieką będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
Menu